Вихровения навърши 7 години!На 17 ноември 2019 година, Вихровения навърши
7 години! 

Творение на слънчеви лъчи, морска пяна и дихание на вятъра!
Като
 Венера, богинята на пролетта, любовта и красотата се родихме отново с убедеността, че нещо необикновено се случва, всеки ден!