Какво е Десугестивно-психологическата работилница?


 Десугестивно-психологическите работилници целят да предоставят пространство на участниците, където те да могат да развиват капацитета на въображението си.
Използването на сугестопедичната методология допринася за това личността да може да се разгърне без притеснение относно конфиденциалността.
Добре познати са и психо- релаксивните свойства на сугестопедичния метод и наблюдаваните подобрения на невротични симптоми.

Разбира се, за да има развитие е нужно да се представи и информация, през която участниците да градят нов потенциал.

Работилницата включва 10 от най-влиятелните теории в психологията на развитието.
Представената информация е синтез на над 3000 страници научна литература, в ясни за разбиране модели.

 

Как протича една работилница?

Всички участници изграждат творческа идентичност, която ще използват през целия Workshop и през която ще градят новия си потенциал.
Основен похват са концертните сеанси, които са частта, в която се предава учебния материал.
Множеството игри, дискусии и творчески дейности (писане, рисуване и различни ролеви игри) предизвикват активирането на усвоения материал и интегрирането му.


На какво е основана методологията? 
Сугестопедичната методология, както и 7-те закона на сугестопедията, разработени от проф. Доктор Георги Лозанова (психотерапевт и психолог) преди повече от 50 години.

Позитивната психотерапия, която използва разказването на истории, приказки и притчи, като така дава възможност за разгръщане на свободната воля на личността. Психологията на развитието (направление в психологията), която проследява развитието на хората и как то влияе на тяхното функциониране.


◦ ◦ ◦ За кого би била от полза? ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Родители;
Учители и педагози;
Терапевти и помагащи професии;
Творчески професии; Предприемачи, бизнесмени и работни екипи; Всеки, който иска да разгърне творческия си капацитет.

Преди да се запише в обучението, всеки кандидат преминава през събеседване с психолога, водещ групата.
Целта е водещият да може да даде по-подробна информация за естеството на работилницата, както и да се информира за очакванията и целите, които си поставя курсиста.
При условие, че те съвпадат с целите на групата, която се сформира, курсиста бива включен в най-скорошната дата за съответното ниво. Какво може да очаква човек преминал през работилницата?

Учебният материал включва над 3000 страници научна литература и много зависи от знанията на човек и неговата включеност в процеса – в каква степен ще усвои материала на нивото на рационалното мислене. При желание може да се участва отново в работилницата. Развитието на въображението и капацитета за творческо справяне в различни ситуации от ежедневието и работата е процес, който се надгражда.

Заради това курсистите имат възможност да се записват за нивата само в последователността, в която се провеждат:

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

1-во Ниво: Свят на Безусловно приемане.
2-ро Ниво: Свят на Вълшебства.
3-то Ниво: Приказен Свят.
4-то Ниво: Свят на Приключения.
5-то Ниво: Свят на Творчество.


Преди и след всяко ниво курсистите преминават през писмено интервю. Целта е курсиста да има ясен ориентир за своя напредък.
Всяко ниво е 16 учебни часа по 45 минути.
Провежда се в две последователни седмици по четири учебни часа дневно с пауза от 30 минути. *

Цена: 250 лв.

Организаторът си запазва правото да прави промени, свързани с условията за провеждане на работилниците.

Информация за услугите предлагани от Псистръкчър:

https://psychologicalstructure.com/?fbclid=IwAR2TJTG4t_tk_71KtRVnSHdy3jXDr4LLh6_LZ2KhysuSP4WJ3YBukzoiqvY