Честит Празник!

“Съединението осъмваше втори ден.
То стана.
България и Европа се пробудиха пред едно свършено дело. Никога революция не изненада повече и не учуди по-малко: тя избухна в най-пълната тишина; тя се показа най-естествена, защото беше най-справедлива. На това се дължи и невероятно бързото й и пълно възтържествуване….
Революцията за съединението се извърши леко, тихо, бързо, безкръвно. Тя стана толковалеко, свободно, охолно, щото беше почти игрива и има моменти, когато тя изглеждаше като опереточен фарс. Правителството падна, както никое правителство не е падало: без борба, без противение, без да причини или даде жертва. Революцията прегърна и завърши народът, а я почна една партия. Защото всичките преврати така ставаха.
Въпросът: "Добро ли е?" никога от никого не биде подигнат; въпросът: "Време ли е?" - той се задаваше.
"Нова Земя" - XIX. Съединението
Иван Вазов

Честит празник, приятели! 
Днес отбелязваме 135 години от Съединението на България.

www.vihrovenia.bg
общувай с лекота