Център за Професионално Обучение към Вихровения ЕООД

От 2015 г. Вихровения е Център за Професионално Обучение към НАПОО с лицензия No. 2015121233/ 19.08.2015.

Център за Професионално Обучение към Вихровения ЕООД предлага обучения по следните професионални направления, професии и специалности:

 1. Професия „Сътрудник в маркетингови дейности“, Код 342020

  1. Специалност Маркетингови проучвания, Код 3420201, втора степен на професионална квалификация

 2. Професия „Сътрудник в бизнес – услуги“, Код 345040

  1. Специалност Бизнес – услуги, Код 3450401, втора степен на професионалана квалификация.

 3. Професия „Офис – мениджър“, Код 346010

  1. Специалност Бизнес - администрация, Код 3460101, трета степен на професионална квалификация

 4. Професия „Аниматор в туризма“, Код 812040

  1. Специалност Турустическа анимация, Код 8120402, трета степен на профсионална квалификация

 5. Професия „Помощник-инструктор по спортно туристическа дейност“. Код 813010

Цялостната Дейност на Център за професионално обучение към Вихровения ЕООД е насочена към осигуряване качество на професионалното обучение, създаване на оптимални условия за професионална подготовка на обучаемите в съответствие с държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професия или по част от професия, към формиране на знания и професионални умения у обучаемите
За актуални обучения, следете страницата ни и страницата на НАПОО.

Необходими документи  за записване:
– Заявление по образец
– Копие от диплома за завършено образование
– Копие от лична карта
– 2 снимки на кандидата
– Медицинско свидетелство

На успешно завършилите обучението курсисти, след положени изпити по теория и практика, ЦПО към Вихровения ЕООД издава Удостоверение за професионално обучение, по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение. Това е официален документ, който удостоверява придобитата квалификация по професия или по част от професия и може да бъде легализиран в чужбина. 

 

За допълнителна информация: +359 879 811 644