График

20.07
2020

Френски език  

Начално ниво, вечер

Курсове за възрастни 20.07.2020 - 21.08.2020
27.07
2020
Курсове за възрастни 27.07.2020 - 17.08.2020
27.07
2020

Английски език

Beginner сутрин

Курсове за възрастни 27.07.2020 - 03.09.2020
02.08
2020
Курсове за възрастни 02.08.2020 - 03.09.2020
10.08
2020

Английски език

Beginner/Pre-Intermediate вечер

Курсове за възрастни 10.08.2020 - 04.09.2020
10.08
2020

Английски език

Beginner / Pre-intermediate сутрин

Курсове за възрастни 10.08.2020 - 04.09.2020
17.08
2020

Английски език за деца

Summer Wonderland за деца

Курсове за деца 17.08.2020 - 11.09.2020
01.09
2020

Немски език

Начално ниво/ вечер

Курсове за възрастни 01.09.2020 - 01.10.2020
01.09
2020
Курсове за възрастни 01.09.2020 - 01.10.2020
01.09
2020

Испански език

Начално ниво, вечер

Курсове за възрастни 01.09.2020 - 07.10.2020
08.09
2020

Испански език

Начално ниво, Сутрин

Курсове за възрастни 08.09.2020 - 13.10.2020