Радостта от пътуването или как се създава английски сугестопедичен учебник / статия в списание "Класическа сугестопедия"

Planning the Grand Tour by Emil Brack (late 19th century)

 

What we call the beginning is often the end

And to make an end is to make a beginning.

The end is where we start from.

Thomas Eliot, “Little Gidding”

Ако обичате да пътувате, знаете какво е радостното вълнение преди да потеглите: как взимате багажа си и предчувствате всички случки и събития,
планирани или изненадващи, важни или почти незабележими, които ви предстоят.

После излизате от дома си и ето, край вас минават гледки и хора, сгради и пътища, които стават част от мечтаното ви пътуване и са с вас оттук нататък,
по целия ви маршрут и до крайната му цел.

Когато започнах да пиша първия си сугестопедичен учебник по английски език за възрастни Viewfinders, дори не осъзнавах доколко той ще повлияе
на взаимодействието ми с хората, които желаят да развиват езиковите си умения и се записват на курс в Център по класическа сугестопедия „Вихровения“.
С всички тях, заедно преминахме по пътя на създаването на учебника и това толкова ни хареса и вдъхнови, че последва още един учебник – Viewpoints.

В това въображаемо пътуване, неотлъчно с мен бяха и моята учителка, Ванина Бодурова, председател на Фондация „Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева“
с безценни насоки и съвети, както и самите проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева.

Как – бихте се учудили вие – е възможно двама души, които вече са напуснали този свят, да ме придружават в това пътуване?

Със своето основополагащо дело и постижения, както и с книгите и учебниците, които ги въплъщават, особено учебника The Return.

Пътуването ми бе вдъхновено и неимоверно подпомогнато от този учебник, тъй като можех да следвам и развивам многобройните му сюжетни нишки,
както и образите на действащите му лица.

От съществено значение бе и възможността да приложа същата структура на представяне и градация на многократно увеличения материал,
с която обхванах граматичните, лексикални и функционални компоненти на ниво Intermediate в учебника Viewfinders и ниво Upper Intermediate/Pre-Advanced
в учебника Viewpoints.

Всъщност, предприемайки това пътуване, аз не бях планирала нито точния му маршрут, нито дължината, нито времетраенето.

Първоначалната идея бе за, по-скоро, кратка проучвателна екскурзия. Бях подбрала няколко интересни текста за концертни сеанси на летен курс
по английски език
за младежи, около които създадох едномесечна 100-часова сугестопедична програма.

Постепенно, курс след курс, програмата се усъвършенстваше, сугестопедичните материали се разнообразяваха и обогатяваха, курсистите вплитаха своите предложения
и отзиви и, неусетно, узряхме за идеята за истинско, вълнуващо с предизвикателствата и откритията си, пътуване.

Сугестопедичният учебник Viewfinders съдържа Пролог и 6 глави, а Viewpoints – Пролог и 5 глави и всяка една е плод на няколкогодишно експериментиране,
изпробване и промени, които всъщност ще продължават и в бъдеще с всеки един курс и всеки един курсист.

Затова, радостта ми е непрестанна, че благодарение на хората, с които сме заедно в учението и работата, това пътуване ще продължава безкрай.

Ангелина Руменова 

сертифициаран преподавател сугестопед във "Вихровения"