Какво е сугестопедия?

СУГЕСТОПЕДИЯТА Е ПЕДАГОГИЧЕСКА  СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ, КОЯТО СЪЧЕТАВА ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И АРТИСТИЧНИ ПОХВАТИ.

За да разберем какво е сугестопедия и защо сугестопедията е методиката, която дава най-високи резултати с дълготраен ефект, трябва да откроим основните различия от традиционните форми на обучение. 

Сугестопедията е плод на дългогодишната работа, изследвания и наблюдения на проф.д-р  Георги Лозанов, лекар психиатър, психотерапевт, физиолог на мозъка и педагог. Преди повече от 50 г. проф. Лозанов започва целенасочени изследвания върху потенциалните възможности на личността и тяхното ускорено и хармонично развитие.

 

МЕТОДОЛОГИЯ НА СУГЕСТОПЕДИЯТА

Основите на сугестопедията са базирани на 7-ТЕ ЗАКОНА НА СУГЕСТОПЕДИЯТА , които дават възможност успешно да се  усвояват нови знания като се стимулират всички сетива и интелекта на човека.

Предлаганата информация се усвоява спонтанно с радост и ефект на релаксация. В учебния процес е включена много музика и класическо изкуство, което носи много позитивни преживявания и вдъхновение за курсистите. ОСНОВИ НА СУГЕСТОПЕДИЯТА

Сугестопедията се базира на отключването и развитието на потенциалните възможности на човека, т. нар. резерви на човешката личност, които има всеки. 

Тяхното разкриване спомага за многократно по-бързото и ефективно учене (от 3 до 5 пъти по-бързо, отколкото при традиционната педагогика), както и за запазване на придобитите знания.  Това дава отговор на въпроса какво е сугестопедия и защо сугестопедията дава толкова високи резултати в кратки срокове. 

За да се достигне до тези резерви в методологията на сугестопедията се прилагат  7-ТЕ ЗАКОНА НА СУГЕСТОПЕДИЯТА , разработени и експериментирани от проф.д-р Георги Лозанов. 

Използват се разнообразни средства за радостно и пълноценно общуване, които активират резервния комплекс.

Сърцето на методиката са активният и пасивният концертен сеанс, където по специфичен начин на фона на класическа музика се изчитат уроците.

В методологията на сугестопедията са заложени и много ролеви игри и интерактивни похвати на обучение, популярни песни и репродукции на големи художници. 

 

ЗАЩО СУГЕСТОПЕДИЯ?

В хода на обучението се ангажират както съзнанието, така и парасъзнанието и периферните перцепции със специално подбрани емоционални стимули. Отключва се въображението на курсистите. Това води до хармонична работа на двете полукълба в мозъка на човека и е изключително важен момент за активиране на дълготрайната памет. 

Сугестопедията е един естествен метод на обучение. Тя е вид комуникация – свободна, пораждаща любов и наслада за сетивата, което е тайната за достигане на резервите на личността.

Това прави сугестопедията по-висша методика на обучение“  по оценката на  ЮНЕСКО от 1978 г. Още тогава специална международна комисия пристига в България в търсене на отговори на въпросите: какво е сугестопедия и защо сугестопедията трябва да се прилага в различни области на обучение. 

 

"Какво е сугестопедия?"

На този въпрос отговаря Ванина Бодурова, управител на фондация "Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Eвелина Гатева" и обучител на преподаватели по метода на класическата сугестопедия.


Седем закона на сугестопедията
Резултати от сугестопедичното обучение