Какво представлява един сугестопедичен курс? Резултати от сугестопедичния процес на обучение.

Какво представлява един сугестопедичен курс?


На този въпрос отговаря Ванина Бодурова - управител на фондация "Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева" и обучител на преподаватели по метода сугестопедия
 

 

Резултати от сугестопедичния процес на обучение.  
 

  • ​По време на едномесечното обучение, курсистите активират потенциала си да общуват с лекота на изучавания език и да прилагат умения, които до този момент не са били напълно осъзнавани или оползотворявани.
 
  • Засилва се вярата в собствените възможности и се засилва жаждата за нови знания.

  • Благоприятен ефект има върху здравето и социално-психологическата активност.

 
  • Премахват се вътрешните задръжки и се активират творческите способности на личността.

 
  • Курсистите подхождат с вдъхновение и много повече енергичност към ежедневните си задачи.