Когато любовта срещне свободата

Когато любовта срещне свободата, тя се отрази в ученето и то стане необикновено 
Когато се свържем с изкуството и намерим златното сечение в учебния процес … и се разтворят границите на прякото възприятие … Учим много повече
Много по-бързо. Учим със сърце.
 
Мисия – Защо сме тук?

Да създаваме и развиваме среда, в която деца и възрастни учат с любов, радост, свобода, вдъхновение и творчество, подкрепяни и насърчавани да обогатят познанията си и да проявят своя безграничен потенциал.   

Да прилагаме и популяризираме метода на класическата сугестопедия, създаден от проф. д-р Лозанов и проф. д-р Гатева, в изучаването на чужди езици, както и в цялото многообразие от учебни дисциплини, особено в началната педагогика.

Да разработваме нови приложения на сугестопедичния подход в различни области.

Да подкрепяме развитието на сугестопедагози, така че методът на сугестопедията да се възроди в своята родина – България и да заеме своето заслужено място като „висш метод на обучение”, препоръчан за разпространение в целия свят от международната експертна комисия на ЮНЕСКО още през 1978 г.

 

Визия

Децата и възрастните учат с любов и радост,  тяхната свободна воля е уважавана и ценена. Хората усвояват по-голям обем материал, при това без умора.  Ученето чрез сугестопедия прави хората щастливи и им помага да отключат и разгърнат своя безграничен потенциал. Ученето помага на хората да бъдат по-добри, по-спокойни, по-здрави, да бъдат пълноценни многостранно развити личности.
 

Ценности

Нашите ценности са вкоренени в законите на сугестопедията.