Често ни питате

1. Какво бихте казали на хората – защо да изберат сугестопедията като метод на обучение?

Защото това е пътят, най-бързо и трайно да научите чужд език докато се забавлявате. Цялостната организация на заниманията е съобразена с естествения начин за усвояване на нови знания чрез преживяване. 
Всички ролеви игри и активности провокират сетивата и креативността и оставят трайни следи в паметта на учащите.  
Психологическият подход в учебния процес допринася за хармоничната работа на двете полукълба в човешкия мозък, което е в основата за активиране на дълготрайната памет. 

 

2. От колко години се прилага сугестопедията като учебна методика по чужд език?

Първите експериментални курсове по чужд език се провеждат в средата на 70-те години на миналия век, когато има активна научна дейност и експерименти в института по сугестология, под ръководството на проф. д-р Георги Лозанов. 

Изследванията върху явните и скритите възможности на човешкия мозък, проведени от проф. д-р Лозанов, с неоценимата помощ на проф. д-р Евелина, водят до сугестопедията в настоящата й завършеност. Методът е получил вече своето световно признание. 
Сега тази наука изживява ренесанс и се завръща в родината си, след като вече десетилетия успешно се прилага на 5 континента.
Елементи от сугетопедията и нейни принципи присъстват години наред и в една от най-добрите образователни системи в света – финландската.
По оценката на  ЮНЕСКО от 1978 г. сугестопедията е призната за „по-висша методика на обучение“.

 

3. Кое е различното от другите методи на обучение?

Сугестопедията използва множество психологически  и художествени средства, с които да въздейства на всички сетива, за да се отключат скритите заложби.  (Другото име на сугестопедията е „резервопедия“ - използване на резервите на човешкия мозък). 
Няма домашна работа и и човек не е ангажиран с нищо допълнително извън сугестопедичния курс.
Създава се трайна емоционална връзка с езика и желание да надграждат уменията самостоятелно.
Използването на ролеви игри и класическа музика, при предлагане на новите знания, е различно от всички останали традиционни методики.

Граматиката и писането се усвояват неусетно като част от глобалната тема, която всички следват в обучението. 

Методът има и психотерапевтичен ефект, не води до натоварване или напрежение, такова каквото познаваме от традиционните методи.
Разнообразните занимания, редувани в специфични времеви модули, не водят до оттегчение и претоварване. 


4. Колко души са обучени от създаването на центъра до сега?

Равносметка към момента сочи, че през центъра ни са преминали над 4 400 деца и възрастни за 6 години!