7-те закона на сугестопедията

От проф. д-р Георги ЛозановЛЮБОВ

Любов към човека. Не онази сантименталната, личната, а тази голямата, общочовешката любов.
Всеки преподавател носи и излъчва любов. Към курсистите си, към учебния процес, към себе си. Това поражда среда на освобождаване, доверие, спокойствие, стимулира изявата и себесподелянето ни, насърчава общуването.


СВОБОДА

Една висша ценност в общуването и в споделянето между преподавателя и обучаващите се. Тя съдържа и идеята за свобода на курсиста да се включи или не в дадена дейност, според личното си разположение. Както и на преподавателя да пресъздаде обучението по свой уникален начин според личността си и особеностите на групата, стъпвайки на общата сугестопедична методика.
Сугестопедията не налага, а предлага (от suggest – предлагам).УБЕДЕНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, ЧЕ НЕЩО НЕОБИКНОВЕНО СЕ СЛУЧВА

Когато преподавателят е убеден, че нещо необикновено се случва в учебния процес, това поражда вдъхновение у него и се предава и на обучаваните. Неговото отношение и поведение е подчинено на тази вяра в необикновеността и той излъчва автентични сигнали, които стимулират хората и дават тласък на разкриването на собствените им резерви.


МНОГОКРАТНО УВЕЛИЧЕН УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ

„Колкото повече се натоварва паметта, толкова резултатите са по-добри,” казва проф. Лозанов.
„Сега учещите са способни да усвояват учебния материал поне два до три пъти и до пет до десет пъти по-бързо и по- добре от резултатите в традиционните методики, с благоприятен ефект върху здравето и възпитанието. В бъдеще този ритъм на усвояване може да се увеличи многократно”, убеден е професорът.ВРЪЗКАТА ЦЯЛО - ЧАСТ, ЧАСТ - ЦЯЛО

Частта е неделима от цялото. Затова и частите се преподават чрез цялото, винаги в общия контекст, в глобалната история. Например, имаме една цялостна история, част от която са различните теми (запознанство, пътуване, срещи, телефонни разговори, и т.н.); част от тези теми са изразите; думите, граматиката са част от изразите; буквите са част от думите и т.н. Всичко е едно. Учебният процес се хармонизира като се преподават частите чрез цялото, където водещо е цялото.


ЗЛАТНАТА ПРОПОРЦИЯ

Можем да я открием навсякъде в природата. Можем да я намерим и в класическото изкуство. Приложена в обучението, тя ни помага да учим без умора. Изразява се в числото 0,618… Златното сечение ни води при определянето на времетраенето на различните дейности в сугестопедичното обучение и хармонизира целия процес.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛАСИЧЕСКОТО ИЗКУСТВО

Специално подбрани класически произведения – музикални, литературни, репродукции на шедьоври на изобразителното изкуство, както и цялостната естетика, спомагат да се създаде приятна, спокойна и хармонична среда, без напрежение. Сугестопедичното изкуство дава подтик на вдъхновението, подпомага възприемането на нови знания и подобрява културата на обучителите и обучаващите се.