Сугестопедия за деца

Сугестопедичният метод за преподаване на деца успява да стимулира психичното развитие, да повиши знанията и желанието за нови такива, да ускори във времето паметовите възможности, да превърне учебния процес в една забавна игра, в която децата се зареждат с нови сили.

Сугестопедичните уроци представляват един естествен начин на обучение, наподобяващ развитието от ранните детски години, когато детето открива света с помощта на своите родители.

Така както всяка майка е убедена, че нейното дете е най-прекрасното на света, така и всеки сугестопедагог е убеден, че неговите ученици имат неограничен потенциал.

Освен че лесно усвояват многократно увеличен материал, децата в сугестопедичната занималня развиват много други качества като висока мотивация и желание да опознават света. Групата е много сплотена, всички са приятели и си помагат, а атмосферата е хармонична. Децата растат като свободни личности без да развиват тревожност и смело разгръщат творческите си способности.


Защо сугестопедията е много подходяща за децата? На този въпрос отговаря Ванина Бодурова, управител на фондация "Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева" и обучител на преподаватели по метода сугестопедия.
 


Ние във „Вихровения“ сме единодушни, че е много важно методът  СУГЕСТОПЕДИЯ  да навлезе и в държавните и общински училища. Защото СУГЕСТОПЕДИЯТА разгръща резервите и формира увереност в децата в собствените им възможности. 

Общуването между преподавателите и децата се случва в атмосфера на радост от срещата с новите знания. Това е  много важен момент за промяната в българското образование, към която всички ние се стремим.

Разпространението на знанието със силата на сугестопедията намира все повече привърженици сред хората, които искат да постигнат резултати многократно по-високи, от тези които фиксира обществената сугестивна норма.