Десугестивно-психологическа работилница с PsychologicalStructure


Използването на сугестопедичната методология допринася за това личността да може да се разгърне без притеснение относно конфиденциалността. Добре познати са и психо-релаксивните свойства на сугестопедичния метод и наблюдаваните подобрения на невротични симптоми. Разбира се, за да има развитие трябва да се представи и информация, през която участниците да градят нов потенциал. Работилницата включва 10 от най-влиятелните теории в психологията на развитието. Представената информация е синтез на над 3000 страници научна литература, в ясни за разбиране модели. На какво е основана методологията на PsychologicalStructure? Сугестопедичната методология, както и 7-те закона на сугестопедията, разработени от проф. Доктор Георги Лозанова (психотерапевт и психолог) преди повече от 50 години. Те са и научно доказани. Позитивната психотерапия, която използва разказването на истории, приказки и притчи, като така дава възможност за разгръщане на свободната воля на личността. Психологията на развитието (направление в психологията), която проследява развитието на хората и как то влияе на тяхното функциониране.