История на сугестопедията

Историята на Сугестопедията е представена със съкращения по текста на г-жа Ванина Бодурова в официалната страница на Фондация “Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева” http://suggestology.org/. Благодарим на г-жа Бодурова за отзивчивостта и съгласието да ползваме материала й, както и за грижовната подкрепа в общия ни стремеж да популяризираме делото на д-р Лозанов.

Терминът сугестопедия се появява за първи път на български език през 1966 година в статията на доктор Георги Лозанов „Сугестологията – път към хипермнезия в учебния процес. Методика на Сугестопедията” в списание Народна Просвета, С., кн.№6.

Година по-късно по време на Международната седмица по психосоматична медицина в Рим, доктор Лозанов съобщава същия термин на английски език – suggestopedia. 

Науката, която се налага с експерименталната работа на доктор Лозанов, е свързана с изследване и описание на сугестията (внушението) като комуникативен фактор. 

В началото на изследването на внушението доктор Лозанов прави редица опити при състояние на хипноза. До 1966 година в научната мисъл, а на някои места и до днес значението на думата внушение (сугестия) се свързва с две направления като психотерапевтичен подход за лечение: клинично внушение, което води до хипноза и клинично внушение без хипноза. През 1965 година обаче, доктор Лозанов демонстрира, че същите явления, които се наблюдават в състояние на хипноза биха могли да се получат и при условия на организирано внушение в будно състояние.

Демонстрацията е на една 50 минутна безкръвна и безболезнена операция без упойка на ингвинална херния.

БТА разпространява новината из света.

През 1966 година прави опит за запаметяване на 1000 френски думи за един ден от група възрастни, с който доказва неограничените паметови възможности на човешката личност и тяхното разкриване при сугестивни условия в будно състояние.

От този момент нататък науката, която никой няма право да отрече, ще премине през дълъг път на експериментиране с помощта на Българското Правителство и особено на Людмила Живкова. През 1966 година се създава Научноизследователски Институт по Сугестология за изследване на явленията, свързани с внушението, включително и от областта на парапсихологията. В Научния Съвет на Института участвуват видни български учени.

Сугестопедията е създадена като експериментален клон на сугестологията за приложение в педагогиката. Започва изготвянето на учебници предимно по чужди езици, за да може да се правят по-лесно измервания на паметта, а по-късно и на творческото използване на усвоените думи.

1970/1971 г. – В Института по сугестология се учи сугестопедично един 10 клас по всички предмети.

1970 г. – Група от 8 български учени дават оценка на сугестопедията като психотерапевтичен и психохигиенен метод за обучение и лечение.

1971 г. – Въвежда се програма за експериментиране на класическата музика в чуждоезиковото обучение за възрастни и в училищна среда като средство на положително внушение.

1972/1973 г. – Първото сугестопедично училище 122 “Христо Карпачев” в София започва приложение на сугестопедичната методика от първи клас.

1973 г. – По междуправителствена спогодба между Република Австрия и Народна Република България започва дългогодишен експеримент на методиката в Педагогическата Академия на Виена.

1975 г. – Създадени са детски опери за учене на математика от Евелина Гатева под ръководството на доктор Лозанов.

1976 г. – Създаден е вариант на сугестопедичен учебник по италиански език от Евелина Гатева, който по-пълно отговаря на приложението на теоретичната сугестология. Всички чуждоезикови


1975/1976 г. – В 16 училища в България започва приложението на сугестопедичната методика от първи клас.

1978 г. – Международна комисия от ЮНЕСКО изследва методиката и дава оценка като по-висша форма на обучение по много предмети и за много възрасти.

1980 г. – Доктор Лозанов е спрян на границата и поставен в изолация от международния научен живот.

1981 г. – Публикува се практическо ръководство по сугестопедия на български език с автори доктор Лозанов и Евелина Гатева.

1982 г. – Публикува се “Глобализирано Художествено Изграждане на Сугестопедичния Учебен Процес”, С. От Евелина Гатева.

1984 г. – Доктор Лозанов е освободен от поста директор на Научноизследователски Институт по Сугестология. Спират лабораторните изследвания по сугестопедия и сугестология, извършвани под негово ръководство.

1985 г. – Създава се Център по Сугестология и Развитие на Личността към Софийския Университет.

1987 г. – С помощта на Фондация “Стифтелсен” от Швеция се организират първите семинари и обучения на преподаватели по Класическа Сугестопедия след изолирането през 1980 година в областта на сугестологията и сугестопедията в България.

1989 г. – Посещение на д-р Лозанов и д-р Гатева в Москва и Токио за демонстрация на новия десугестивен вариант на методиката. Московският университет бурно аплодира блестящото представяне на доктор Евелина Гатева.

1990 г. – Международна Конференция по Сугестопедия в Залцбург, Австрия, организирана от Фондация ”Стифтелсен”, Швеция. Деветдесетте години са свидетели на активна международна дейност на доктор Лозанов за разпространение на идеите на Сугестопедията. Независимо от появилите се организации, които се отклоняват от основните положения в теорията и практиката, оригиналният вариант на Класическата Сугестопедия е запазен.

1993 г. – Доктор Лозанов и доктор Гатева създават и работят в Център по Десугестология във Викторсберг, Австрия насочен към обучение на преподаватели от цял свят.

1997 г. (14.09) – Доктор Евелина Гатева напуска този свят.

1998-2008 г. – Доктор Лозанов обучава преподаватели от цял свят, които пристигат във Виена, Австрия, вдъхновени от методиката.

2006 г. – Създава се LITA Lozanov International Trainers Association, регистрирана в Норвегия.

2010 г. – Създава се Фондация „ Професор Доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева”, регистрирана в София, България . Неправителствена Организация в обществена полза. Малко след това се създава и Сугестопедично Училище „ Наука и Изкуство Заедно” в гр. Сливен, България, което се превръща в световен център за обучение на преподаватели по сугестопедия.

2010 г. – Международна Научна Конференция по Сугестопедия, организирана от Фондацията на д-р Лозанов събира представители на различните течения, произлезли от идеите на д-р Лозанов.

България се разбужда за идеите на д-р Лозанов. Обучението на преподаватели продължава.

2010 г. – Започва експериментална програма по училищна сугестопедия във Варна.

2012 г. (6.05) – Доктор Георги Лозанов напуска този свят/

Делото му продължава да се развива от преподавателите и учените, които следват автентичната система на Класическата Сугестопедия.