Сугестопедичните курсове за деца и тийнейджъри развиват балансирано уменията за говорене, слушане, четене и писане. Всеки урок представлява една многокомпонентна игра, в която децата са заинтригувани от самото начало чрез кратък театрален етюд, започнат от сугестопедагога, в който се включват и те, ако пожелаят. Слушат или четат интересни истории, откриват чрез практически дейности интересни факти за заобикалящия свят, творят. И всичко това се случва в спокойна и подкрепяща среда, без страх от изпитване и оценяване, в малка група от деца или тийнеджъри, където всеки може да зададе въпросите си и да изяви талантите си.
Няма принуда за изпълняване на определена задача по определен начин – сугестопедагогът използва разнообразни обучителни подходи, с които да ангажира участниците в групата, според начина, по който учат най-добре. За някои деца този начин може да е чрез наблюдение или слушане, за други – чрез разговор или действие. Това многообразие прави уроците много динамични, с често сменящи се дейности, а именно това допада на децата и тийнейджърите и те остават свежи и любопитни не само до приключване на сугестопедичните занимания, а и след това – в ежедневието.


 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020


Курс по английски език „Първи стъпки" за 5-6-годишни деца

От октомври 2019 до май 2020
2 пъти седмично по 2 учебни часа от 30 минути
Общо: 100 учебни часа

Цена: 640 лева такса + 60 лева за учебни материали
             + възможност за разсрочено плащане

Сряда и Петък от 18:15 - 19:15 ул,Христо Ботев №79
Събота от 11:30-13:00, ул.Г.Бенковски 25 

Курс по английски език: Начинаещи / за деца 1-ви клас

От октомври 2019 до май 2020
2 пъти седмично по 2 учебни часа от 45 минути
Общо: 100 учебни часа

Цена: 860 лева такса + 70 лева за учебни материали
            + възможност за разсрочено плащане

вторник и четвъртък от 17:00 - 18:30, ул,Христо Ботев №79
събота от 09:00-11:15, ул.Г.Бенковски 25

Курс по английски език: Основно ниво / за деца 2-ри – 4-ти клас

От октомври 2019 до май 2020
2 пъти седмично по 2 учебни часа от 45 минути
Общо: 100 учебни часа

Цена: 860 лева такса + 70 лева за учебни материали
            + възможност за разсрочено плащане

вторник и четвъртък от 10:30-12:00, ул,Христо Ботев №79
сряда и петък от 16:30-18:00, ул.Христо Ботев №79
сряда и петък от 16:30-18:00, ул.Г.Бенковски №25

събота от 11:45 - 14:00, ул.Г.Бенковски №25


Курс по английски език: Средно-напреднали / за деца 3-ти – 5-ти клас

От октомври 2019 до май 2020
2 пъти седмично по 2 учебни часа от 45 минути
Общо: 100 учебни часа

Цена: 860 лева такса + 70 лева за учебни материали
            възможност за разсрочено плащане

вторник и четвъртък - 16:30-18:00, ул.Г.Бенковски №25

Курс по английски език: Напреднали / за деца 4-ти – 7-ми клас

От октомври 2019 до май 2020
2 пъти седмично по 2 учебни часа от 45 минути
Общо: 100 учебни часа

Цена: 860 лева такса + 70 лева за учебни материали
            + възможност за разсрочено плащане

вторник и четвъртък - 16:30-18:00, ул.Г.Бенковски №25
 

*** ОТСТЪПКИ ЗА ГОДИШНО ОБУЧЕНИЕ 

За авансово плащане на пълната такса:      5  %   от таксата
За второ дете от семейството:                       10 %   от таксата

Отстъпките могат да се натрупват!

 

Преди да се запишат, всички деца и родители се срещат с наш преподавател, който им разказва за метода, учебната програма и преценява езиковото ниво на бъдещите малки курсисти.

За да планираме среща, моля, свържете се с нас на тел.: 0879 811 644.