Чрез разказ, игра, творчество и въображение малките участници  започнат да четат и създават сами думи, изречения и истории. Програма по ФРЕНСКИ език

Pas à Pas – Стъпка по стъпка

Френски език за деца от 6 – 8 г.

ниво: начинаещи

всяка събота, 10:00 – 12:00

1 учебен час = 40 мин

Хорариум: 24 учебни часа

Цена: 400 лв 

Курсът е с акцент върху ограмотяването на децата (устно и писмено), като включва богат лексикален материал и умения за общуване в ситуации от ежедневието.

Преди да се запишат, всички деца и родители се срещат с наш преподавател, който им разказва за метода, учебната програма и преценява езиковото ниво на бъдещите малки курсисти. За да планираме среща, моля, свържете се с нас.

+359 878 707 591