Всички занимания протичат под формата на игри, съпроводени от приказки, песни, рисуване и танци. Основна цел на програмата е да подкрепи любопитството на децата, желанието им да могат да пишат, четат и смятат и тази нагласа да продължи при постъпването им в училище.

Заниманията са подходящи за деца предучилищна възраст и първи клас. Предварително се провежда интервю с цел установяване нивото на познания на детето. Тази среща е необходима, за да бъдат съобразени дейностите с конкретните нужди и да се проследи развитието на детето.

Сугестопедичната занималня има за цел:

  • подготовка на детето за следващия учебен ден по метода Сугестопедия;
  • на умения за четене, писане и смятане по метода Сугестопедия;
  • запознаване с печатната и ръкописна българска азбука
  • запознаване с числата от 1 до безкрай;
  • запознаване с основни геометрични понятия.

 

Допълнителни умения, които се развиват при сугестопедично обучение:
  • развиване на фината моторика;
  • удължаване времето на концентрация;
  • положителна нагласа към ученето и новото знание.


***

Полудневен престой / следобед: 13:00 ч. – 18:00 ч.

Опция: Сугестопедичен английски език

Опция: Ограмотителни курсове - Обичам да чета; Обичам да чета и пиша; Звездоброец;

Опция: Транспорт

 

***

Цена за сугестопедична занималня: 8 вноски х 325 лева

Цена сугестопедична занималня + сугестопедичен английски език: 8 вноски х 375 лева (включва отстъпка за обем)

Цена сугестопедична занималня + ограмотителен курс: 8 вноски х 350 лева (включва отстъпка за обем)