Курсовете по английски език по метода сугестопедия 

са подходящи за всички, които отдавна търсят успешна форма за разговорен английски език.

Уроците по английски език във „Вихровения“ 

не са уроци, те са вълнуващо преживяване, което оставя трайно усвоени знания и умения за пълноценно и уверено общуване.

Сугестопедичните курсове по английски език при нас са адаптирани към конкретните нужди на хората. Групите се водят от високо квалифицирани преподаватели, които ви помагат  да разгърнете потенциала си за учене чрез ролеви ситуации, увлекателни истории, песни, игри и концертни сеанси. Те са изключителна възможност да научите английски език докато се забавлявате. 

Изучаването на  английски език по метода сугестопедия стимулира комуникацията на този език и ни дава шанс да споделяме идеи с хора от цял свят.

Курсовете по английски език за възрастни са шанс да преодолеете езиковата бариера и да използвате с лекота езика, който се говори от над милиард и половина души.

Предстоящи обучения по английски език:

НИВА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК по метода на Класическата Сугестопедия

ОСНОВНО НИВО:

Курс Beginner/ Pre-Intermediate - A1/A2

Интензивна програма:

  • 5 седмици, всеки работен ден по 4 учебни часа; 

  • сутрин или вечер, общо 100 учебни часа.

Уроците по английски език развиват разговорни умения в разнообразни житейски ситуации.
Работи се по сугестопедичен учебник "The Return".
Цена: 680 лв. 

СРЕДНО НИВО:

Курс Pre-Intermediate / Intermediate - B1

Интензивна програма по сугестопедичен английски език:

  • 5 седмици, всеки работен ден по 4 учебни часа, сутрин или вечер, общо 100 учебни часа.

Изучаването на английски език по метода на сугестопедията в това ниво надгражда разговорните и развива писмени умения за общуване в ежедневието и на работното място.
Цена: 680 лв. 

 

Екстензивни програми по английски език:

Програма "Contact in Style"

  • 10 седмици, 2 пъти седмично;

  •  сутрин или вечер по 3 учебни часа, общо 60 учебни часа.

Този курс по английски език за възрастни развива умения за пълноценно и уверено общуване в широк обхват житейски ситуации.
Цена: 540 лв. 

Програма "Business Club"Специализирана програма по английски език в два модула:  

  • 10 седмици, 2 пъти седмично, вечер

  • по 3 учебни часа, общо 60 учебни часа.

Усвояват се ключови комуникативни, презентационни и лидерски умения в бизнес среда: интервю за работа, кореспонденция, представяне пред публика, водене на преговори, управление на екипи.
Цена на модул: 540 лв. 

ВИСОКО СРЕДНО НИВО:

Курс Upper Intermediate - B2

Екстетензивна програма по английски език за възрастни:

  • 2-3 пъти седмично по 3 учебни часа,

  • сутрин или вечер, общо 40 учебни часа.

Усвояват се разговорни и писмени умения за справяне в широк обхват от ежедневни, работни и официални ситуации.
Цена: 360 лв. 

ВИСОКО НИВО:

Курс Advanced IELTS  - C1

Екстензивна програма от уроци по английски език разпределена по график, съобразен с изпитните дати на курсиситите, общо 80 учебни часа.
Усвоява се пълният обхват езикови умения по формата на изпит IELTS
Цена: 810 лв.


Важно! Записването в курсовете по английски език става само след индивидуално събеседване с преподавателя.

При записването се попълва формуляр и се подписва договор за услугата.
Обявените цени са за група от минимум 6 курсиста.
При групи от 4 до 6 човека обучението се извършва по индивидуална програма по английски език. 

При записване и заплащане на избрания курс 1 месец преди началото му всеки курсист получава 10 % отстъпка от цената на курса.

Всеки курсист ще получи и сертификат по Европейска езикова рамка от 
Център за Професионално обучение Вихровения.
ГР. ПЛОВДИВУЛ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ
№15, ОФИС 5