Начално ниво - Вечер
от 18:30 - 22:00 ч
Пет пъти в седмицата х 4 учебни часа
Хорариум: 100 уч.часа

Място на провеждане: ул. Патриарх Евтимий №25

За повече информация:
тел: + 359 879 811 644

***

Групите са от 5 до 8 курсисти и записването става след индивидуално събеседване и входящ тест с преподавател.
При групи до 5 човека обучението се извършва по индивидуална програма с хорариум 80 учебни часа.
 

*Преди записване в групата епровеждаме събеседване с преподавател сугестопед. 


Цена: 680 лв.

*  Плащането на таксата може да бъде разсрочено на две или повече вноски.